Best Download RejtvényApp – Keresztrejtvény, Sudoku, Szókereső APK 100% Free Android Phone

Best Download RejtvényApp – Keresztrejtvény, Sudoku, Szókereső APK 100% Free Android Phone

Description of RejtvényApp - Keresztrejtvény, Sudoku, Szókereső

A RejtvényApp magyar nyelvű keresztrejtvényeket, sudoku és szókereső feladványokat tartalmaz.

Rejtvények:
-Magyarskandináv keresztrejtvény 3 méretben és 3 nehézségben.
-Klasszikus sudoku 3 nehézségben, korlátlan mennyiségben.
-Klasszikus szókereső, 3 nehézségben, 6 válaszható tematikával: Fővárosok, Országok, Állatok, Növények, Autómárkák, Irodalom. Minden rejtvény egyedi!
PuzzlesApp contains Hungarian crossword puzzles, sudoku and word search puzzles.

puzzles:
-Germany crossword puzzle in 3 sizes and 3 difficulties.
-Classical Sudoku 3 in difficulty, in unlimited quantities.
– Classic word finder, 3 difficulty with 6 responsable themes: Capitals, Countries, Animals, Plants, Car Doors, Literature. All puzzles are unique!

App Information of RejtvényApp - Keresztrejtvény, Sudoku, Szókereső

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *